A+ A A-

pagida 1

Νέες αλλαγές περιλαμβάνει η φετινή φορολογική δήλωση.

Το έντυπο που οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012 κρύβει παγίδες οι οποίες εφόσον δεν αποφευχθούν θα οδηγήσουν στην πληρωμή πρόσθετου φόρου σε σχέση με αυτόν που αναλογεί πραγματικά στους φορολογούμενους.

Δυο σημαντικές αλλαγές που θα ισχύσουν από τη φετινή φορολογική δήλωση είναι οι εξής:

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν το σύνολο των εισοδημάτων τους, ακόμη και αυτών που έχουν ήδη φορολογηθεί. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι τόκοι από κάθε είδους καταθέσεις, οι υπεραξίες ακινήτων, οι κάθε είδους παροχές κα. Τα ποσά αυτά θα προστεθούν στο συνολικό εισόδημα του φορολογούμενοι και θα υπολογισθεί και για αυτά εισφορά αλληλεγγύης (1% έως 4% ανάλογα με το ύψος του συνολικού εισοδήματος). Τα ποσά αυτά θα πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 659-660 της δήλωσης.

Άλλη σημαντική αλλαγή είναι η υποχρέωση όλων των φορολογούμενων ηλικίας άνω των 18 ετών να υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Αυτό γίνεται για λόγους καταπολέμησης της φοροδιαφυγής μέσω του εντοπισμού τέκνων των φορολογούμενων ή των ηλικιωμένων γονιών τους οι οποίοι διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία και μεγάλες καταθέσεις. Για παράδειγμα,θα εντοπισθούν 18χρονοι οι οποίοι εμφανίζονται να εισπράττουν μεγάλα ποσά από τόκους καταθέσεων χωρίς όμως να εργάζονται. Τα ποσά των καταθέσεων θα υπολογισθούν από τα ποσά των τόκων που θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι.

Αναλυτικότερα οι αλλαγές στο νέο έντυπο της φορολογικής δήλωσης είναι οι εξής:

-Στον πίνακα 2 που αφορά σε πληροφοριακά στοιχεία έχει προστεθεί ο κωδικός 019-020. Οι φορολογούμενοι ουσιαστικά ζητείται να απαντήσουν αν εργάζονται ως μισθωτοί με 'μπλοκάκι'. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι εργαζόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών οι οποίοι έχουν έναν εργοδότη και σύμβαση εργασίας. Μπορούν επίσης να έχουν και έως τρεις εργοδότες αρκεί το 75% των εσόδων τους να προέρχεται από έναν. Εφόσον, εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να απαντήσουν καταφατικά στην ερώτηση. Εφόσον απαντήσουν καταφατικά θα επιβαρυνθούν με τέλος επιτηδεύματος ύψους 500 ευρώ αντί για 650 ευρώ που ισχύει για τους υπόλοιπους επιτηδευματίες (αυξήθηκε φέτος).

-Στο ίδιο πίνακα, δηλαδή στον πίνακα 2, έχει προστεθεί και ο κωδικός 027-028. Είναι η ερώτηση 'Ασκείτε εμπορική επιχείρηση και γεννηθήκατε μέχρι την 31/12/1950'. Οι φορολογούμενοι της παραπάνω κατηγορίας, δηλαδή όσοι ασκούν εμπορική επιχείρηση και απέχουν λίγα χρόνια από την υποχρεωτική συνταξιοδότησή τους (είναι δηλαδή 62 ετών και άνω)απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος ύψους 650 ευρώ. Γι΄ αυτό και η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι πολύ σημαντική.

-Στον πίνακα 4Ε όπου δηλώνονται τα εισοδήματα από ακίνητα έχει προστεθεί ο κωδικός 177-178. Οι φορολογούμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σε αυτόν το ακαθάριστο εισόδημα από ενοικίαση κατοικιών επιφάνειας έως 300 τετραγωνικών μέτρων, αποθηκών και θέσεων στάθμευσης. Στο ποσό του εισοδήματος που θα δηλωθεί σε αυτόν τον κωδικό επιβάλλεται ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% επί των μισθωμάτων. Να σημειωθεί ότι υπάρχει ο κωδικός 175-176 ο οποίος θα πρέπει να συμπληρωθεί με το εισόδημα από ενοικίαση κατοικιών άνω των 300 τ.μ. και εμπορικές μισθώσεις. Στο εισόδημα αυτό επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος 3%.

-Στον Πίνακα 5 της φορολογικής δήλωσης όπου αναγράφονται τα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των φορολογούμενων (τεκμήρια) έχουν προστεθεί δυο κωδικοί στους οποίους οι φορολογούμενοι μπορούν προαιρετικά να αναγράψουν τους αριθμούς παροχής της πρώτης δευτερεύουσας (κωδ. 205) και της δεύτερης δευτερεύουσα κατοικίας τους (κωδ.206). Τα στοιχεία της παροχής αναγράφονται προκειμένου να προχωρήσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε διασταυρώσεις για τον εντοπισμό των ιδιοκτητών ακινήτων που δεν έχουν πληρώσει το 'χαράτσι' στα ακίνητα (ΕΕΤΗΔΕ).

-Στον πίνακα 8 της δήλωσης έχει προστεθεί ο κωδικός 333-334. Σε αυτόν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να αναγράψουν το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης που τους παρακρατήθηκε κατά τη διάρκεια του 2012 προκειμένου να αφαιρεθεί κατά την εκκαθάριση της δήλωσης από το ποσό της εισφοράς που τους αναλογεί.

-Στον πίνακα 9 της φορολογικής δήλωσης οι φορολογούμενοι θα πρέπει φέτος να αναγράψουν και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των προστατευόμενων τέκνων τους. Η αναγραφή γίνεται προκειμένου να πραγματοποιηθούν διασταυρώσεις με τα στοιχεία παροχών που δίνει το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα διαπιστωθεί αν πράγματι είναι προστατευόμενα μέλη και οι γονείς τους καρπώνονται νόμιμα το πρόσθετο αφορολόγητο όριο των τέκνων.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(3 ψήφοι)
Θεόδωρος Ζυμωνόπουλος

 Υπεύθυνος Λογιστικού γραφείου

email icon1tezimono@gmail.com

Ιστότοπος: www.zlog.gr
επιστροφή στην κορυφή