A+ A A-

apodeikseis

Για να εξασφαλίσει το τελευταίο αφορολόγητο ποσό για την χρήση 2012 των 5.000 ευρώ, ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και τις οποίες πραγματοποιούν ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.

Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομισθούν (εάν και εφ’ όσον του ζητηθούν, γιατί δεν αποστέλλονται πλέον ούτε με την χειρόγραφη υποβολή της δήλωσης) , ορίζεται στο 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου, που δηλώθηκε με την εμπρόθεσμη δήλωσή του και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ (δηλαδή αφορά εισοδήματα μέχρι 60.000 x 25%). Για εισοδήματα μεγαλύτερα των 60.000 ευρώ δεν απαιτούνται επιπλέον αποδείξεις. Για παράδειγμα, για εισοδήματα 70.000 ευρώ το σύνολο των αποδείξεων που απαιτούνται είναι 15.000 ευρώ και όχι 70.000 Χ 25%.

Προσοχή: Αν ο φορολογούμενος έχει επιπλέον αφορολόγητο λόγω τέκνων ή αναπηρίας, δεν χρειάζεται να καταθέσει κάποιο επιπλέον ποσό αποδείξεων. Οι αποδείξεις καλύπτουν το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ και μόνο αλλά για κάθε φορολογούμενο (δηλαδή υπόχρεο και σύζυγο ξεχωριστά εάν έχουν και οι δύο εισοδήματα).

Ποιες αποδείξεις «περνάνε» λοιπόν???:

Στην Εφορία «περνάνε» όλες οι αποδείξεις εκτός από δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (π.χ. αυτοκίνητα, ακίνητα) γιατί αφορούν τεκμήρια, δαπάνες που μειώνουν τον φόρο (ασφάλιστρα, φροντιστήρια κλπ.) άρα έχουν υπολογιστεί ήδη για την μείωση φόρου, λογαριασμοί (φως, νερό, τηλέφωνο - σταθερό και κινητό), εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και δαπάνες που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό.

Διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνονται και περνάνε στην Εφορία και:

Τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις των ΕΛ.ΤΑ., εταιρειών Courier, πινακίδα χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρερχομένων υπηρεσιών μόνο, κτλ.).

Οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης, των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Όταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.

Εξαιρέσεις: Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις.

Συγκεκριμένα, δεν λαμβάνονται υπόψη:

Οι δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κλπ. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κλπ.

Οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης του φορολογουμένου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης κτλ.

Οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ' οίκον μαθημάτων ή για φροντιστήρια, για τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, για δικηγόρους λόγω παροχής νομικών υπηρεσιών κλπ.

Οι δαπάνες για ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστικών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους οι οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων.

Το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (π.χ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.λπ.) και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ.

Αποδείξεις πολυκατοικιών: Αναγνωρίζονται επίσης και οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινοχρήστων ύστερα από επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Στις περιπτώσεις αυτές ο διαχειριστής της πολυκατοικίας θα εκδίδει και θα χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατά περίπτωση (ανάλογα με τον ποιον βαρύνουν οι δαπάνες αυτές), συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας.

Στην κατάσταση αυτή θα πρέπει να εμφανίζεται το ποσό των κοινόχρηστων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Θεόδωρος Ζυμωνόπουλος

 Υπεύθυνος Λογιστικού γραφείου

email icon1tezimono@gmail.com

Ιστότοπος: www.zlog.gr
επιστροφή στην κορυφή