A+ A A-
Θεόδωρος Ζυμωνόπουλος

Θεόδωρος Ζυμωνόπουλος

 Υπεύθυνος Λογιστικού γραφείου

email icon1tezimono@gmail.com

URL Ιστότοπου: http://www.zlog.gr

Έλεγχοι όσων έχουν φορολογικό ενδιαφέρον κατά Θεοχάρη.

banner-greece en

 

Λίστα με τους πρώτους εκατό πολίτες που θεωρούν ότι έχουν «φορολογικό ενδιαφέρον» συνέθεσαν οι Γάλλοι ειδικοί για τη φοροδιαφυγή που υπάγονται στην περίφημη Task Force του Χορστ Ράιχενμπαχ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα».
Η task Force υπολογίζει με μαθηματικό τύπο περιουσίες, δαπάνες και «στοχοποιεί» πιθανούς φοροφυγάδες

Οι Γάλλοι ειδικοί, που προώθησαν τη λίστα στη Διεύθυνση Μεγάλου Πλούτου, έχουν πιάσει δουλειά εδώ και καιρό και εκπαιδεύουν τους Έλληνες εφοριακούς στη σύλληψη της φοροδιαφυγής. Έχουν μάλιστα εφαρμόσει μαθηματικούς τύπους, σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να υπολογιστεί η περιουσία των Ελλήνων φορολογουμένων βήμα- βήμα. Οι ειδικοί μαθηματικοί τύποι έχουν στόχο τον προσδιορισμό εισοδήματος με βάση το ύψος της περιουσίας και τον τρόπο διαβίωσης του φορολογούμενου όπως αυτός προκύπτει από τις δαπάνες που κάνει.
Με βάση τα μοντέλα αυτά, οι Γάλλοι ειδικοί υποδεικνύουν στις ελληνικές φορολογικές αρχές ποιους και πώς πρέπει να ελέγξουν και θεωρούν πολύ ενδιαφέρουσα τη λίστα με εκατό φορολογούμενους την οποία ζήτησαν οι Αρχές να ελέγξουν για να επιβεβαιώσουν τη θεωρία τους.
Στη λίστα αυτή αναφέρονται με το… αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον, αναφέρονται εφοπλιστές, επιχειρηματίες, γιατροί, δικηγόροι και εισοδηματίες ενώ κάποιοι από αυτούς, σύμφωνα με την εφημερίδα, περιλαμβάνονται και στην περίφημη λίστα Λανγκάρντ.
«Οι Γάλλοι έχουν εφαρμόσει αυτά τα μοντέλα και έχουν μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια», λέει στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών.

Το σύστημα θα λειτουργεί ως εξής:
Το ΣΔΟΕ και η Εφορία θα εντοπίζουν φορολογούμενους με σημαντική ακίνητη περιουσία, ακριβά αυτοκίνητα, υψηλές δαπάνες, οι οποίοι όμως δηλώνουν αναλογικά χαμηλό εισόδημα. Τα ποσά αυτά θα συγκρίνονται με τις καταθέσεις της τελευταίας δεκαετίας.
Στη συνέχεια θα καλείται ο φορολογούμενος να υποβάλει αναλυτικές καταστάσεις με στοιχεία δαπανών όπως λογαριασμοί ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας, πιστωτικών καρτών κλπ.
Σε αυτό το σημείο βρίσκεται και το μυστικό των Αρχών. «Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν κάποιος να πληρώνει σε ΔΕΚΟ και κινητή τηλεφωνία 30.000 ευρώ και να δηλώνει εισόδημα 100.000 ευρώ το χρόνο», λέει το ίδιο στέλεχος του υπουργείου.
Από το συνδυασμό των δαπανών τους και των περιουσιακών τους στοιχείων θα προσδιορίζεται βάσει μαθηματικού τύπου ένα τεκμαρτό εισόδημα με βάση το οποίο θα καθορίζεται διοικητικά ο φόρος εισοδήματος αναδρομικά.
Βάσει του μαθηματικού τύπου, το ύψος του τεκμαρτού εισοδήματος θα είναι υψηλότερο από το εισόδημα που δηλώθηκε. Έτσι εκτιμάται πως από δω και στο εξής ο φορολογούμενος δεν θα έχει κίνητρο να αποκρύψει το πραγματικό του εισόδημα.
Το νέο σύστημα, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί, θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2014.

Πηγή: http://taxheaven.gr

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΚΩΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΣΕΕ ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

Με την νομολογία να αλλάζει καθημερινά , παραθέτουμε για ενημέρωση σας τα ισχύοντα πρόστιμα που επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ και σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας όπως τα επεξεργάστηκαν δύο έγκριτοι συνάδελφοι.


Α. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕΠΕ
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, το Υπουργείο Εργασίας από 15 Σεπτεμβρίου προχώρησε στην αυστηροποίηση των προστίμων σε υψηλά επίπεδα  και συγκεκριμένα στο 18πλάσιο του κατώτατου μισθού, δηλαδή 10.550 ευρώ ανά αδήλωτο εργαζόμενο.
  Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν ποτέ ανακοινωθεί για την αδήλωτη εργασία. Τα πρόστιμα αυτά καθιστούν πλέον την αδήλωτη εργασία μία ασύμφορη και ιδιαιτέρως ριψοκίνδυνη πρακτική για τις επιχειρήσεις.
  Οι υψηλές αυτές κυρώσεις θα επιβάλλονται άμεσα, επιτόπια και κατά «δέσμια αρμοδιότητα» του ελεγκτή, καθώς η αδήλωτη εργασία θα αντιμετωπίζεται πλέον, και με την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων του υπουργείου, ως ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση.
  1) Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση του Υπ. Εργασίας 27397/122/19.8.2013, ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει τη μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει διοικητική κύρωση (πρόστιμο), κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω:
 
Παράβαση: Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού
  Επιβαλλόμενο πρόστιμο: ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί (18) δεκαοχτώ μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο - υπάλληλο και το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο - εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλικιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος ΙΑ 11 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 .
  Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο:
 

 

Μισθός

 Επί Μήνες Εργασίας

Επιβαλλόμενο Πρόστιμο

Για υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών

586,08

18

10.549,44 €

Για υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών

510,95

18

9.197,10 €

 

 

Ημερομίσθιο

Επί Ημέρες Εργασίας

Επιβαλλόμενο Πρόστιμο

Για εργατοτεχνίτη ηλικίας   άνω των 25 ετών

26,18

403

10.550,54 €

Για εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών

22,83

403

9.200,49  €

 
Να τονίσουμε πως σε περίπτωση  υποτροπής της επιχείρησης / εργοδότη για την παραπάνω παράβαση, επιβάλλεται, πέραν των ανωτέρω χρηματικών προστίμων, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση.
 
2) Εκτός από τα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία, η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, επέφερε αλλαγές και σε μια σειρά άλλων παραβάσεων. Έτσι, ο ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει την τέλεση των παραβάσεων, επιβάλλει διοικητική κύρωση (πρόστιμο), αμελλητί, κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση  του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω:
 
Παραβάσεις:
  α) Μη επίδειξη ειδικού βιβλίου υπερωριών.
  β) Μη επίδειξη βιβλίου ημερησίων δελτίων απασχολουμένου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων.
  γ) Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων  εργασίας  του προσωπικού, όπου αυτά τηρούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή παράρτημα ή χωριστές εγκαταστάσεις ή κεντρικό σύστημα διοίκησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικές υπηρεσίες κλπ).
 δ) Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον  τρίμηνο, όπου αυτά τηρούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή παράρτημα ή χωριστές εγκαταστάσεις ή κεντρικό σύστημα διοίκησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή οικονομικές υπηρεσίες κλπ).
   
Επιβαλλόμενο πρόστιμο για κάθε επιμέρους παράβαση:
  α) Για επιχείρηση /εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από  1 έως 10  πρόστιμο: Τριακόσια ευρώ (300,00 €).
  β) Για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 11 έως 50 πρόστιμο : Χίλια ευρώ (1.000,00 €).
  γ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 51 έως 150 πρόστιμο: Δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €).
  δ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 151 έως 250 πρόστιμο: Τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €).
  ε) Για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 251 και άνω πρόστιμο: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €).
   
Διαδικασία επιβολής και εξόφλησης προστίμων
  Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων (προστίμων), συντάσσεται και επιδίδεται επί τόπου Δελτίο Ελέγχου, με το οποίο βεβαιώνεται το είδος της παράβασης, και συντάσσεται και επιδίδεται άμεσα, και όχι αργότερα από πέντε (5) ημέρες από το Δελτίου Ελέγχου, Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κύρωσης (προστίμου) που αντιστοιχεί στην βεβαιωθείσα παράβαση. Η πράξη επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη ,στον παραβάτη.
  Το πρόστιμο καταβάλλεται στην αρμοδία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, μέσα σε προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών (10) από την ημερομηνία επίδοσης της Πράξης  Επιβολής Προστίμου.
  Στην περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωμένου προστίμου από την παραβάτρια επιχείρηση / εργοδότη, παρέχεται έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί του επιβληθέντος προστίμου, διαφορετικά  η έκπτωση  δεν ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, η εργοδότρια / επιχείρηση υποχρεούται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της καταβολής του προστίμου στη αρμοδία Δ.O.Y. να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης.
  Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοση  της. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου.

Πηγή: Δήμητρα Καβουρίδου, Οικονομολόγος

Β. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΩΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο Ν. 4174/2013 περιλαμβάνει τον Κώδικα φορολογικής διαδικασίας, ο οποίος τίθεται σε γενική ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 (η εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων τίθεται σε ισχύ νωρίτερα)
 και στοχεύει στον εξορθολογισμό των κανονισμών που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ φορολογούμενου και φορολογικής διοίκησης. Καθορίζει τη διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των παρακάτω δημόσιων εσόδων:
·         Φόρο Εισοδήματος.
·         Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
·         Φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας.
·         Κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών για φόρο εισοδήματος και φόρο προστιθέμενης αξίας.
·         Χρηματικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.
 Ακόμα, ορίζει τα πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων και εκπρόθεσμης καταβολής φόρων ή και δηλώσεων. Στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον έχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ή τη φορολογική νομοθεσία, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε μια από τις παρακάτω παραβάσεις:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,
ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο,
η) δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.
Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως καθορίζονται ως εξής:
α) εκατό ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α΄,
β) εκατό ευρώ, για κάθε άλλη παράβαση σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,
γ) χίλια ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα
δ) δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση όταν συντρέχει η παράβαση της περίπτωσης ζ.
Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός πέντε ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου και στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε ετών.

Φοροδιαφυγή 
Τα πρόστιμα που ορίζονται σχετικά με τη φοροδιαφυγή, είναι:
·         Σε περίπτωση παράβασης που για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου που έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής και η αξία που αποκρύπτεται είναι μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό 40% της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε, με ελάχιστο ύψος προστίμου στην περίπτωση αυτή το ποσό των 2.500 ευρώ.
·         Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό 100% της αξίας του στοιχείου.
·         Σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό 50% της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας. Το παραπάνω πρόστιμο μειώνεται ως εξής:
-          Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό 25% της αξίας του στοιχείου.
-          Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, στο λήπτη του εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό 25% της αξίας του στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο λήπτης του στοιχείου έχει εξοφλήσει μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή μέσω αξιογράφων πλήρως την αξία του τιμολογίου και τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας στον εκδότη του στοιχείου και καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση τα σχετικά παραστατικά με αναφορά στο εικονικό στοιχείο τεκμαίρεται ότι τελούσε σε καλή πίστη και δεν επιβάλλεται πρόστιμο στον λήπτη. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο που επιβάλλεται στον εκδότη διπλασιάζεται.
-          Στον λήπτη εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό 15% της αξίας του στοιχείου, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.
-          Όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, η οποία αποδεικνύεται ότι αφορά άλλη υποκρυπτόμενη πραγματική συναλλαγή και κατά συνέπεια η έκδοση του εικονικού στοιχείου δεν επιφέρει καμία απώλεια εσόδων σχετικά με φόρους, επιβάλλεται πρόστιμο για την έκδοση μη προσήκοντος στοιχείου, ύψους 500 ευρώ ανά στοιχείο και με ανώτατο ύψος προστίμου 50.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο φορολογικό έτος.
·         Στο Φ.Π.Α., όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το 50% του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα που έλαβαν επιστροφή φόρου με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.

Ανακριβής δήλωση ή μη υποβολή δήλωσης
Σχετικά με την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή την μη υποβολή δήλωσης, ορίζεται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ότι αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:
α) 10% του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από 5% έως 20% τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,
β) 30% του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το 20% του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης,
γ) 100% του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.
Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.

Παρακρατούμενοι φόροι
Όσον αφορά την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης φόρου, εφόσον ο φόρος δεν αποδοθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται απ την νομοθεσία, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε.

Εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
Το πρόστιμο που επιβάλλεται σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ανέρχεται στο 1/1000 των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων του υπόχρεου φορολογουμένου. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ. Ακόμα, το συγκεκριμένο πρόστιμο επιβάλλεται και σε περίπτωση που ο Φάκελος Τεκμηρίωσης δεν τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή υποβάλλεται με μη πλήρες ή μη επαρκές περιεχόμενο.
Το πρόστιμο που επιβάλλεται σε περίπτωση μη υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή μη διάθεσης του Φακέλου Τεκμηρίωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στη Φορολογική Διοίκηση, ανέρχεται στο ένα εκατοστό (1/100) των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε διόρθωσης κερδών, του υπόχρεου φορολογούμενου. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής εντός 5 ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου και στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός 5 ετών.

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου
Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου καταβληθεί σε χρονικό διάστημα από δύο μήνες έως ένα έτος μετά από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Αν καταβληθεί μετά την πάροδο ενός έτους από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το πρόστιμο ανέρχεται σε 20% του φόρου. Αν καταβληθεί μετά την πάροδο 2 ετών από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε 30% του φόρου.

Πηγή: Γιώργος Παπαδόπουλος, οικονομολόγος, Msc

Αποδείξεις για τη φορολογική δήλωση έτους 2013

receipt

 

Έχουμε φτάσει μέσα Νοέμβρη και σε λιγότερους από τέσσερις μήνες θ’ αρχίσουμε να ξανακάνουμε φορολογικές δηλώσεις και ακόμη υπάρχει σύγχυση στους φορολογούμενους για το ποιος μαζεύει αποδείξεις και ποιος όχι, πόσες πρέπει να μαζέψουμε κ.λπ.
Η πρώτη απάντηση είναι ότι ………………………………..

ζητάμε αποδείξεις από παντού και όλοι μας. Γιατί αν δεν ζητάμε τις αποδείξεις, ώστε ο επιτηδευματίας ή η εταιρεία να πληρώσει τον ΦΠΑ που εμείς καταβάλουμε έτσι κι αλλιώς, αν δεν πληρώσει φόρο στα πραγματικά έσοδα που έχει, τότε αυτή η φοροδιαφυγή θα γυρίσει σε μας, μέσω της αύξησης των φόρων, από αυτούς που δεν μπορούν να κρύψουν τα εισοδήματά τους.

Τα εισοδήματα του 2013 θα φορολογηθούν ανάλογα με την πηγή τους. Η υποχρέωση της συλλογής αποδείξεων δαπανών συνολικής αξίας μέχρι 25% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος, εξακολουθεί να ισχύει και το 2013, αλλά μόνο για τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί, συντάξεις κ.λπ.) και δεν υπερβαίνουν τις 42.000 ευρώ. Για τους φορολογούμενους με ετήσια εισοδήματα υψηλότερα των 42.000 ευρώ προβλέπεται η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων συνολικής αξίας 10.500 ευρώ (ποσό δηλαδή ίσο με το 25% των 42.000 ευρώ).

Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ ή σε χώρες της Ε.Ε. για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.

Εδώ παρατηρούμε την πρώτη αλλαγή μιας και επιτρέπεται πλέον η συλλογή αποδείξεων και από χώρες τις Ε.Ε., κάτι που μέχρι και το 2013 δεν επιτρεπόταν. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν αλλάξει πλέον οι κατηγορίες που δεν πρέπει να προσκομίσουν αποδείξεις.


Μη υπόχρεοι στην προσκόμιση αποδείξεων δαπανών

  1. Λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 47 του ΚΦΕ: Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, στρατιωτικοί που υπηρετούν στην αλλοδαπή, υπάλληλοι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπάλληλοι του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων, υπάλληλοι της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες.
  2. Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας.
  3. Όσοι διαμένουν σε ψυχιατρικά καταστήματα.
  4. Φυλακισμένοι.


Ποιο είναι το ύψος των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρωθεί ανά εισόδημα;
Όπως είπαμε, το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομισθούν ορίζεται στο 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικού εισοδήματος του φορολογούμενου, που δηλώθηκε με την εμπρόθεσμη δήλωσή του. Το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να προσκομισθεί δεν μπορεί να υπερβεί τις 10.500 ευρώ.
Παράδειγμα
 Εισόδημα 20.000 x Συντελεστή 25% = Απαιτούμενο ποσό δαπανών 5.000
Προσοχή: Σε περίπτωση συζύγων οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνο εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.


Αν δεν συγκεντρώσουμε τον απαιτούμενο αριθμό αποδείξεων έχουμε κάποια επιβάρυνση;
Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογούμενου είναι μικρότερο από το ποσό που απαιτείται, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% επί της διαφοράς.
Στο παράδειγμα που αναφέραμε, για εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται 5.000 αποδείξεις. Αν ο φορολογούμενος καταθέσει 3.000 αποδείξεις, δηλαδή 2.000 λιγότερες, τότε πέρα από το φόρο που θα πληρώσει θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 2.000 x 22% = 440 ευρώ.

Μαζεύουμε όλες τις αποδείξεις;

Όπως και μέχρι το 2012, υπήρχαν κάποιες αποδείξεις που δεν μπορούσαν να «καλύψουν το αφορολόγητο», έτσι και για τα εισοδήματα του 2013 υπάρχουν δαπάνες που δεν καλύπτουν αυτή την υποχρέωση. Στις δαπάνες αυτές (ισχύος της μείωσης φόρου), περιλαμβάνονται αγαθά και υπηρεσίες που ορίζονται στην ταξινόμηση για τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής:

α) Ομάδες 1, 2, 3, 4 (Διατροφή – Ποτά, Ένδυση – Υπόδηση, Είδη Νοικοκυριού, Επισκευή και Συντήρηση Κατοικίας).

β) Ομάδες 5, 7 (Μεταφορές, Αναψυχή – Πολιτιστικές Δραστηριότητες). Από τις μεταφορές μόνο μεταφορές πραγμάτων, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου – μοτοσικλέτας, ανταλλακτικά αυτοκινήτου, λιπαντικά – αντιψυκτικά, μίσθωση ταξί, καύσιμα οχήματος.
γ) Ομάδα 9 (Άλλες υπηρεσίες). Όλα, εκτός από εισφορές ΕΡΤ και συνδρομητικής τηλεόρασης).
δ) Ομάδα 6 (Εκπαίδευση), μόνο δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών).
ε) Ομάδα 8 (Εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία).


Ποιες αποδείξεις δεν περιλαμβάνονται;

Στις δαπάνες αυτές (ισχύος της μείωσης φόρου), δεν περιλαμβάνονται:
α) Οι δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 9 (μειώσεις φόρου).

β) Οι δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 17 (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων).
Πιο συγκεκριμένα:

Στέγαση, ενοίκια κατοικιών, ύδρευση – αποχέτευση, δημοτικά τέλη, υπηρεσίες κοινοχρήστων, συντήρηση ανελκυστήρα, κηπουρός, καθαρισμός πολυκατοικίας, απόφραξη κεντρικής αποχέτευσης, συντήρηση καυστήρα, ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο – φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, κάρβουνα – καυσόξυλα, υγεία, φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα (π.χ. θερμόμετρο, οινόπνευμα), θεραπευτικές συσκευές (π.χ. ακουστικά βαρηκοΐας, συσκευή μέτρησης ζαχάρου, πιεσόμετρο), ιατρικές υπηρεσίες, οδοντιατρικές υπηρεσίες, φυσιοθεραπεία, μικροβιολογική εξέταση, ακτινογραφία, υπέρηχος, τεστ ΠΑΠ – μαστογραφία, νοσοκομειακή περίθαλψη, αποκλειστική νοσοκόμα, μεταφορές – επικοινωνίες, αγορά αυτοκινήτων, αγορά μοτοσικλετών, αγορά σκαφών αναψυχής, τέλη κυκλοφορίας, διόδια, εισιτήρια σε τρένα, αεροπλάνα, πλοία, αστικές συγκοινωνίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες (δημόσιες και ιδιωτικές), σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία, πρόσβαση στο διαδίκτυο, εισφορά σε ΕΡΤ, συνδρομητική τηλεόραση, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, ασφάλιση κατοικίας, ασφάλιση υγείας, ασφάλιστρα αυτοκινήτου- δικύκλων, άλλες ασφαλίσεις, φωτοβολταϊκά.


Αν έχω εισόδημα από άλλη πηγή πρέπει να μαζέψω αποδείξεις;

Ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες, εμποροβιοτέχνες δεν έχουν πλέον καμία υποχρέωση να ζητούν και να μαζεύουν αποδείξεις.

Έχω εισοδήματα από μισθό και ενοίκια. Τι αποδείξεις πρέπει να μαζέψω;
Αν κάποιος φορολογούμενος έχει εισοδήματα από διαφορετικές πηγές είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αποδείξεις το 25% του εισοδήματος που προέρχεται από μισθό ή σύνταξη.
Αν για παράδειγμα ένας συνταξιούχος έχει 6.000 ευρώ από σύνταξη και 3.600 ευρώ (300 x 12) από ενοίκια, οι αποδείξεις που θα πρέπει να προσκομίσει είναι 1.500 ευρώ (6.000 x 25%).
Συμπερασματικά συγκεντρώνουν αποδείξεις και για το 2013, όσοι είναι υπόχρεοι με βάση τον Ν.4110/2013.

Πηγή: Απ. Αλωνιάτης

Editorial Περιοδικού λογιστική prosvasis : τεύχος 384

Οι αποδείξεις για το αφορολόγητο του 2012

apodeikseis

Για να εξασφαλίσει το τελευταίο αφορολόγητο ποσό για την χρήση 2012 των 5.000 ευρώ, ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και τις οποίες πραγματοποιούν ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.

Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομισθούν (εάν και εφ’ όσον του ζητηθούν, γιατί δεν αποστέλλονται πλέον ούτε με την χειρόγραφη υποβολή της δήλωσης) , ορίζεται στο 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου, που δηλώθηκε με την εμπρόθεσμη δήλωσή του και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ (δηλαδή αφορά εισοδήματα μέχρι 60.000 x 25%). Για εισοδήματα μεγαλύτερα των 60.000 ευρώ δεν απαιτούνται επιπλέον αποδείξεις. Για παράδειγμα, για εισοδήματα 70.000 ευρώ το σύνολο των αποδείξεων που απαιτούνται είναι 15.000 ευρώ και όχι 70.000 Χ 25%.

Προσοχή: Αν ο φορολογούμενος έχει επιπλέον αφορολόγητο λόγω τέκνων ή αναπηρίας, δεν χρειάζεται να καταθέσει κάποιο επιπλέον ποσό αποδείξεων. Οι αποδείξεις καλύπτουν το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ και μόνο αλλά για κάθε φορολογούμενο (δηλαδή υπόχρεο και σύζυγο ξεχωριστά εάν έχουν και οι δύο εισοδήματα).

Ποιες αποδείξεις «περνάνε» λοιπόν???:

Στην Εφορία «περνάνε» όλες οι αποδείξεις εκτός από δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (π.χ. αυτοκίνητα, ακίνητα) γιατί αφορούν τεκμήρια, δαπάνες που μειώνουν τον φόρο (ασφάλιστρα, φροντιστήρια κλπ.) άρα έχουν υπολογιστεί ήδη για την μείωση φόρου, λογαριασμοί (φως, νερό, τηλέφωνο - σταθερό και κινητό), εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και δαπάνες που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό.

Διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνονται και περνάνε στην Εφορία και:

Τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις των ΕΛ.ΤΑ., εταιρειών Courier, πινακίδα χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρερχομένων υπηρεσιών μόνο, κτλ.).

Οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης, των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Όταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.

Εξαιρέσεις: Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις.

Συγκεκριμένα, δεν λαμβάνονται υπόψη:

Οι δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κλπ. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κλπ.

Οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης του φορολογουμένου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης κτλ.

Οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ' οίκον μαθημάτων ή για φροντιστήρια, για τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, για δικηγόρους λόγω παροχής νομικών υπηρεσιών κλπ.

Οι δαπάνες για ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστικών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους οι οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων.

Το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (π.χ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.λπ.) και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ.

Αποδείξεις πολυκατοικιών: Αναγνωρίζονται επίσης και οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινοχρήστων ύστερα από επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Στις περιπτώσεις αυτές ο διαχειριστής της πολυκατοικίας θα εκδίδει και θα χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατά περίπτωση (ανάλογα με τον ποιον βαρύνουν οι δαπάνες αυτές), συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας.

Στην κατάσταση αυτή θα πρέπει να εμφανίζεται το ποσό των κοινόχρηστων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού.

Τι ισχύει για την έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα?????

asfalistikes eisfores

Σύμφωνα με τις προγενέστερες διατάξεις, μέχρι και την 31.12.2010, από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, με την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, αφαιρούσαμε το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από αυτόν σε ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

Στη συνέχεια για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1.1.2011 και μετά και μέχρι 31.12.2012, προβλέπονταν μείωση φόρου σε ποσοστό 10% επί του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και επί του ποσού των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

Με τις διατάξεις της παραγράφου του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση για δαπάνες που πραγματοποιούνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήσης από 1.1.2013) και μετά ως εξής: Ειδικότερα εκπίπτει, ως διαχειριστική δαπάνη, το ποσό των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

 

 

Οι περιπτώσεις ασφαλιστικών εισφορών που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα είναι οι εξής:

α) Τα ποσά που καταβάλλονται, ως κυρώσεις, για τυχόν εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων (προσαυξήσεις εισφορών κ.λπ.).

β) Με την επιφύλαξη διαφορετικής θέσης της Διοίκησης, τα ποσά που καταβάλλονται οικειοθελώς σε διάφορα ασφαλιστικά ταμεία ή τα ποσά που καταβάλλονται πέραν από αυτά που καθορίζονται υποχρεωτικά από το νόμο, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.

 


Τα πρόσωπα τα οποία δικαιούνται να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τις καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές είναι τα ακόλουθα:

Από τη διατύπωση των διατάξεων Ν. 2238/1994, προκύπτει ότι οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, οποιουδήποτε προσδιορίζει το καθαρό εισόδημά του με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, δηλαδή λογιστικά, ανεξαρτήτως μορφής άσκησης δραστηριότητας (ατομική ή εταιρική). Ειδικότερα, με την επιφύλαξη διαφορετικής ερμηνευτικής προσέγγισης από τη Διοίκηση,τις καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να εκπίπτουν :

  1. Οι ατομικές επιχειρήσεις (εμπορικές, εμπορικές παροχής υπηρεσιών) και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
    2) Τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 (δηλαδή Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, αστικές εταιρείες κ.λπ.): 2α)Σε ότι αφορά Ο.Ε., Ε.Ε., αστικές εταιρείες και λοιπά, εκτός κοινοπραξιών, πρόσωπα οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές για την ασφάλιση των εταίρων μπορούν να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα εφόσον οι εταίροι δεν έχουν παράλληλα άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης ή ελευθερίου επαγγέλματος οπότε τις εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής τους δραστηριότητας. 2β) Για τις κοινοπραξίες εννοείται ότι δεν μπορούν να εκπίπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές, διότι αυτές ως μέλη έχουν άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών από τα δικά τους ακαθάριστά τους έσοδα.

3) Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 (δηλαδή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ) : 3α) Σε ότι αφορά τις Ε.Π.Ε. και τις Ι.Κ.Ε., εκπίπτουν οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές για τους εταίρους εκείνους που δεν λαμβάνουν αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Ε.Π.Ε. ή την Ι.Κ.Ε. Για τους εταίρους που λαμβάνουν αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 2238/1994, οι ασφαλιστικές εισφορές αφαιρούνται από το ποσό της αμοιβής προκειμένου να παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος με συντελεστή 40%, κατά συνέπεια δεν μπορούν να εκπέσουν και από τα ακαθάριστα έσοδα των νομικών αυτών προσώπων. 3β) Σε ότι αφορά τις Α.Ε., μπορούν να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτών οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές για την ασφάλιση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). Βέβαια η Διοίκηση με παλαιότερα έγγραφά της (Από το 1991 και το 1999), τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1029/17.2.2006 για τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, έχει εκφράσει τη θέση ότι δεν εκπίπτουν, θέση η οποία πρέπει να πάψει να υφίσταται μιας και οι εν λόγω καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές είναι πλέον διαχειριστικές δαπάνες και όχι προσωπικές δαπάνες φορολογουμένων φυσικών προσώπων.

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά, τρόπος απεικόνισης και χρόνος έκπτωσης των καταβαλλομένων ασφαλιστικών εισφορών.

Για να εκπέσει μία δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

1) Η δαπάνη να είναι βέβαια ως προς την ύπαρξη και εκκαθαρισμένη κατά ποσό,
2) Η δαπάνη να προβλέπεται από σχετική διάταξη νόμου και να σχετίζεται με την επαγγελματική δραστηριότητα,

3) Η δαπάνη να στηρίζεται σε παραστατικό στοιχείο, και

4) Η δαπάνη να έχει καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω για να εκπέσουν από τα ακαθάριστα οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες ως δαπάνες είναι βέβαιες και εκκαθαρισμένες και προβλέπονται από διάταξη νόμου ως άμεσα σχετιζόμενες με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητα, απαιτείται να καταχωρηθούν στα τηρούμενα βιβλία (απλογραφικά ή διπλογραφικά) με παραστατικό τη σχετική Απόδειξη Πληρωμής του ασφαλιστικού φορέα (ανεξάρτητα αν οι εισφορές καταβλήθηκαν π.χ. στο Ταχυδρομείο ή μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών - e-banking).

Παγίδες στη φετινή φορολογική δήλωση

pagida 1

Νέες αλλαγές περιλαμβάνει η φετινή φορολογική δήλωση.

Το έντυπο που οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012 κρύβει παγίδες οι οποίες εφόσον δεν αποφευχθούν θα οδηγήσουν στην πληρωμή πρόσθετου φόρου σε σχέση με αυτόν που αναλογεί πραγματικά στους φορολογούμενους.

Δυο σημαντικές αλλαγές που θα ισχύσουν από τη φετινή φορολογική δήλωση είναι οι εξής:

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν το σύνολο των εισοδημάτων τους, ακόμη και αυτών που έχουν ήδη φορολογηθεί. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι τόκοι από κάθε είδους καταθέσεις, οι υπεραξίες ακινήτων, οι κάθε είδους παροχές κα. Τα ποσά αυτά θα προστεθούν στο συνολικό εισόδημα του φορολογούμενοι και θα υπολογισθεί και για αυτά εισφορά αλληλεγγύης (1% έως 4% ανάλογα με το ύψος του συνολικού εισοδήματος). Τα ποσά αυτά θα πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 659-660 της δήλωσης.

Άλλη σημαντική αλλαγή είναι η υποχρέωση όλων των φορολογούμενων ηλικίας άνω των 18 ετών να υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Αυτό γίνεται για λόγους καταπολέμησης της φοροδιαφυγής μέσω του εντοπισμού τέκνων των φορολογούμενων ή των ηλικιωμένων γονιών τους οι οποίοι διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία και μεγάλες καταθέσεις. Για παράδειγμα,θα εντοπισθούν 18χρονοι οι οποίοι εμφανίζονται να εισπράττουν μεγάλα ποσά από τόκους καταθέσεων χωρίς όμως να εργάζονται. Τα ποσά των καταθέσεων θα υπολογισθούν από τα ποσά των τόκων που θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι.

Αναλυτικότερα οι αλλαγές στο νέο έντυπο της φορολογικής δήλωσης είναι οι εξής:

-Στον πίνακα 2 που αφορά σε πληροφοριακά στοιχεία έχει προστεθεί ο κωδικός 019-020. Οι φορολογούμενοι ουσιαστικά ζητείται να απαντήσουν αν εργάζονται ως μισθωτοί με 'μπλοκάκι'. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι εργαζόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών οι οποίοι έχουν έναν εργοδότη και σύμβαση εργασίας. Μπορούν επίσης να έχουν και έως τρεις εργοδότες αρκεί το 75% των εσόδων τους να προέρχεται από έναν. Εφόσον, εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να απαντήσουν καταφατικά στην ερώτηση. Εφόσον απαντήσουν καταφατικά θα επιβαρυνθούν με τέλος επιτηδεύματος ύψους 500 ευρώ αντί για 650 ευρώ που ισχύει για τους υπόλοιπους επιτηδευματίες (αυξήθηκε φέτος).

-Στο ίδιο πίνακα, δηλαδή στον πίνακα 2, έχει προστεθεί και ο κωδικός 027-028. Είναι η ερώτηση 'Ασκείτε εμπορική επιχείρηση και γεννηθήκατε μέχρι την 31/12/1950'. Οι φορολογούμενοι της παραπάνω κατηγορίας, δηλαδή όσοι ασκούν εμπορική επιχείρηση και απέχουν λίγα χρόνια από την υποχρεωτική συνταξιοδότησή τους (είναι δηλαδή 62 ετών και άνω)απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος ύψους 650 ευρώ. Γι΄ αυτό και η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι πολύ σημαντική.

-Στον πίνακα 4Ε όπου δηλώνονται τα εισοδήματα από ακίνητα έχει προστεθεί ο κωδικός 177-178. Οι φορολογούμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σε αυτόν το ακαθάριστο εισόδημα από ενοικίαση κατοικιών επιφάνειας έως 300 τετραγωνικών μέτρων, αποθηκών και θέσεων στάθμευσης. Στο ποσό του εισοδήματος που θα δηλωθεί σε αυτόν τον κωδικό επιβάλλεται ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% επί των μισθωμάτων. Να σημειωθεί ότι υπάρχει ο κωδικός 175-176 ο οποίος θα πρέπει να συμπληρωθεί με το εισόδημα από ενοικίαση κατοικιών άνω των 300 τ.μ. και εμπορικές μισθώσεις. Στο εισόδημα αυτό επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος 3%.

-Στον Πίνακα 5 της φορολογικής δήλωσης όπου αναγράφονται τα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των φορολογούμενων (τεκμήρια) έχουν προστεθεί δυο κωδικοί στους οποίους οι φορολογούμενοι μπορούν προαιρετικά να αναγράψουν τους αριθμούς παροχής της πρώτης δευτερεύουσας (κωδ. 205) και της δεύτερης δευτερεύουσα κατοικίας τους (κωδ.206). Τα στοιχεία της παροχής αναγράφονται προκειμένου να προχωρήσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε διασταυρώσεις για τον εντοπισμό των ιδιοκτητών ακινήτων που δεν έχουν πληρώσει το 'χαράτσι' στα ακίνητα (ΕΕΤΗΔΕ).

-Στον πίνακα 8 της δήλωσης έχει προστεθεί ο κωδικός 333-334. Σε αυτόν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να αναγράψουν το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης που τους παρακρατήθηκε κατά τη διάρκεια του 2012 προκειμένου να αφαιρεθεί κατά την εκκαθάριση της δήλωσης από το ποσό της εισφοράς που τους αναλογεί.

-Στον πίνακα 9 της φορολογικής δήλωσης οι φορολογούμενοι θα πρέπει φέτος να αναγράψουν και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των προστατευόμενων τέκνων τους. Η αναγραφή γίνεται προκειμένου να πραγματοποιηθούν διασταυρώσεις με τα στοιχεία παροχών που δίνει το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα διαπιστωθεί αν πράγματι είναι προστατευόμενα μέλη και οι γονείς τους καρπώνονται νόμιμα το πρόσθετο αφορολόγητο όριο των τέκνων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

krishkaiergasia

Πάρα πολλοί συμπολίτες μας, μετά τις απανωτές μειώσεις του βασικού μισθού και την αντίστοιχη μείωση του βιοτικού επιπέδου και του διαθέσιμου εισοδήματος,(αφού με αυτό τον τρόπο θεώρησε το κράτος ότι θα έρθουν επενδύσεις και ανάπτυξη), έψαξαν τρόπους να συμπληρώσουν αυτό το χαμένο εισόδημα για να καλύψουν της βασικές τους ανάγκες.

Σαν συνεπείς λοιπόν Έλληνες πολίτες και θέλοντας να βοηθήσουμε την Ελλάδα σε αυτή την δύσκολη οικονομική και κοινωνική περίοδο να αυξήσει τα έσοδα της, αποφασίσαμε να δηλώσουμε τα εισοδήματα που θα προκύψουν από την επιπλέον δική μας εργασία. Με αυτήν την λογική ξεκινήσαμε να αποτυπώσουμε όλη τη νόμιμη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάθε ένας από εμάς , από πλευράς βιβλίων και στοιχείων.

            Ο καινούριος Κ.Φ.Α.Σ 4093/2012(Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών)λοιπόν, αναφέρει ότι δεν είναι υπόχρεος να τηρεί βιβλία και στοιχεία αυτός που το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών είναι μέχρι πέντε (5.000) χιλιάδες ευρω το χρόνο. Δηλαδή δεν είσαι υπόχρεος να εκδίδεις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και να τηρείς βιβλία εσόδων εξόδων. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το δηλώσουμε στην δήλωση μας , εννοείται θα το δηλώσουμε στην φορολογική μας δήλωση.

            Στις 4/1/2013 το υπουργείο οικονομικών δημοσίευσε την ερμηνευτική ΠΟΛ με αριθμό 1004 όπου αναφέρει ότι μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών είναι (δηλ. αυτός που δεν είναι υπόχρεος έκδοση απόδειξης ή άλλου φορολογικού στοιχείου): Τα φυσικά πρόσωπα ( με εξαίρεση αυτούς που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του 48 ν.2238/1994, όπως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, ,μηχανικοί κ.λ.π.) και υπό τις ακόλουθες αθροιστικά προϋποθέσεις:

α)Η ευκαιριακή άσκηση παρεπόμενης δραστηριότητας, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που ασκείται όχι κατά σύστημα και αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα, τα οποία κρίνονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Τέτοια πραγματικά γεγονότα αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και γενικότερα εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.

β) Ο αντισυμβαλλόμενος προς στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία, ή πωλούνται τα αγαθά, πρέπει να είναι πρόσωπο που έχει υποχρέωση να εκδίδει στοιχείο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. για τις πράξεις αυτές, δηλαδή πρόσωπο υπόχρεο του Κ.Φ.Α.Σ. ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού. Αυτός που έστω και ευκαιριακά παρέχει υπηρεσίες ή πωλεί αγαθά σε ιδιώτες είναι υπόχρεος του Κ.Φ.Α.Σ .

Ο χαρακτηρισμός του πιο πάνω προσώπου ως μη υπόχρεου για τις εν λόγω ευκαιριακές πράξεις δεν συναρτάται από το ύψος της αμοιβής του ή από την αξία των πωλούμενων αγαθών.

Τονίζεται ότι αν λάβουμε υπόψη ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται στον χαρακτηρισμό προσώπου ως μη υπόχρεου, δεν καταλαμβάνει το φυσικό πρόσωπο που ήδη είναι υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. και παράλληλα ευκαιριακά παρέχει άλλες υπηρεσίες ή πωλεί άλλα αγαθά.

Τώρα στην περίπτωση που ο πελάτης είναι ιδιώτης ασχέτως ετήσιου εισοδήματος είναι υπόχρεος του Κ.Φ.Α.Σ οπότε πρέπει να εκδώσει απόδειξη λιανικών συναλλαγών δηλ. να έχει ταμειακή μηχανή.

Με αυτήν την αφορμή ξεκινήσαμε επισκέψεις στης εφορίες για να διευκρινίσουμε ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει κάποιος σε αυτή την περίπτωση. Επισκεφθήκαμε αρκετές εφορίες και η απάντηση που πήραμε είναι ότι σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να γραφτεί στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και μετά θα εξαρτηθεί αν δεν θα είναι υπόχρεος του Κ.Φ.Α.Σ.

Επίσης μας ενημέρωσαν για μια καινούρια ΠΟΛ την 1018/4-2-2013 όπου διευκρινίζει για τους μη υπόχρεους στο Κ.Φ.Α.Σ.

 

Η ΠΟΛ 1018/4-2-2013 αναφέρει

Απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων.

 

Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων λιανικής μόνο τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερέβησαν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Εξαιρούνται της εν λόγω απαλλαγής και τηρούν τουλάχιστον απλογραφικά βιβλία τα πιο κάτω πρόσωπα ακόμη και εάν τα έσοδα τους είναι μέχρι 5.000 ευρω:

- Ο ασκών ελευθέριο επάγγελμα.

- Αυτός που πραγματοποιεί ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό άνω του 60% από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

- Αυτός που εξάγει τα αγαθά του ανεξαρτήτως ποσοστού.

- Τα πρόσωπα της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ (εκμεταλλευτής χώρου διαμονής η φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρου αισθητικής, γυμναστηρίου, χώρου στάθμευσης, γιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων).

- το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση.

- το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή μη.

            Οπότε με τα παραπάνω είναι νόμιμη η παρεπόμενη εργασία που ασκείται, από φυσικό πρόσωπο και δεν υπάρχει επαγγελματική εγκατάσταση ή συνεχόμενη και οργανωμένη εργασία. Ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να είναι επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας έτσι ώστε να εκδοθεί το νόμιμο παραστατικό (σημείωση: Αν το 60% των συνολικών εσόδων του έτους προέρχεται από μια επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία τότε το φυσικό πρόσωπο χάνει την ιδιότητα να μην εκδίδει απόδειξη.) Αυτός που εξάγει αγαθά ή υπηρεσίες στο εξωτερικό είναι υπόχρεος όπως και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τα παρακάτω επαγγέλματα (εκμεταλλευτής χώρου διαμονής και φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρου αισθητικής, γυμναστήριου, χώρου στάθμευσης τους γιατρούς και οδοντίατρους.
Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αυτή δεν καταλαμβάνει τους κτηνίατρους).

Η Οικονομική Κρίση είναι γένους Θηλυκού

workingmother

Η Οικονομική Κρίση είναι γένους Θηλυκού

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα δεν έχει αφήσει κανέναν ανεπηρέαστο.Αναπόφευκτα το κλίμα αυτό αντανακλάται και μέσα στη οικογένεια.Δεν υπάρχει νοικοκυριό που να μην έχει υποστεί μείωση εισοδημάτων.Όμως οι γυναίκες είναι εκείνες που καλούνται να τακτοποιήσουν καθημερινούς προβληματισμούς και να κάνουν «κουμάντο» στα οικογενειακά θέματα, είναι αυτές που πρέπει να καταστρώσουν ένα σχέδιο όταν η κρίση τους χτυπάει την πόρτα.

Έτσι από τη μία έχουμε τη μητέρα η οποία πρέπει να εξοικονομήσει χρήματα για να μπορέσει να πάει το παιδί φροντιστήριο και από την άλλη τη γυναίκα που πλήττεται περισσότερο από τους άντρες όσον αφορά την αγορά εργασίας γιατί είναι τα «γυναικεία» επαγγέλματα που επηρεάζονται περισσότερο από την κρίση και έτσι δεν μπορεί να ενισχύσει το οικογενειακό εισόδημα.

Ανέκαθεν η ανεργία στις γυναίκες ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με τους άντρες, πόσο μάλλον σήμερα που τα ποσοστά ανεργίας έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. 1 στις 2 γυναίκες ηλικίας 20-24 ετών είναι άνεργες ενώ στις ηλικίες 25-30 το ποσοστό είναι 35%.Πολλοί κλάδοι της οικονομίας έχουν επηρεαστεί από την άσχημη κατάσταση, όπως ο κλάδος της βιοτεχνίας όπου καθημερινά βλέπουμε βιοτεχνίες στην Ελλάδα να κλείνουν και να πηγαίνουν στις γειτονικές χώρες για αναζήτηση φθηνότερου εργατικού δυναμικού. Έτσι οι γυναίκες που κατά κύριο λόγο απασχολούνται σε αυτά τα επαγγέλματα μένουν άνεργες. Άλλα παραδείγματα είναι τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια όπου καμαριέρες, σερβιτόρες, καθαρίστριες και λαντζέρισσες χάνουν την δουλειά τους και δεν μπορούν να απορροφηθούν σε άλλα επαγγέλματα.

Και στον δημόσιο τομέα τα πράγματα είναι εξίσου δυσάρεστα όμως. Με όλες τις απολύσεις και τις συγχωνεύσεις δήμων και υπηρεσιών, δασκάλες, βρεφονηπιοκόμοι, υπάλληλοι γραφείου και γραμματείς απολύονται και το κόστος είναι διπλό γιατί με αυτές τις συγχωνεύσεις εκτός από τις θέσεις εργασίας που μειώνονται, μειώνεται και ο αριθμός των παιδιών που δέχονται στους κρατικούς σταθμούς με αποτέλεσμα οι γυναίκες να πρέπει ταυτόχρονα να δουλεύουν και να προσέχουν τα παιδιά ή να πρέπει να πληρώνουν για τη φύλαξη τους με αποτέλεσμα ο μισθός να φτάνει για τα απαραίτητα ή σε πολλές περιπτώσεις ούτε γι’ αυτά.

Τέλος σε περιπτώσεις όπου δουλεύει η γυναίκα και ο σύζυγος είναι άνεργος και γίνεται στην ουσία αλλαγή ρόλων, δεν είναι λίγες οι φορές όπου δημιουργούνται προστριβές μέσα στην οικογένεια γιατί η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη να δεχτεί έτσι εύκολα αυτή την αλλαγή. Ο άντρας ήταν πάντα ο «κουβαλητής» και η γυναίκα η «νοικοκυρά». Με δυσκολία η κοινωνία και με την πάροδο πολλών δεκαετιών άρχισε να δέχεται ότι η γυναίκα έχει τις ίδιες ικανότητες με τον άντρα, αλλά το να γίνει ο άντρας η «νοικοκυρά» του σπιτιού δεν νομίζω ότι θα μπορέσει πότε να γίνει κοινώς αποδεικτό.

Οπότε πρέπει όλοι ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας να ενεργοποιηθούμε και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας γιατί κανένας άλλος δεν θα το κάνει για μας.

Διατάξεις για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο

invoice

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται και λαμβάνεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τις επιμέρους διατάξεις του παρόντος Κώδικα για τα έντυπα (σε χάρτινη μορφή) τιμολόγια (άρθρο 6 του Κ.Φ.Α.Σ.).

Όσον αφορά τη μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου, αυτό πρέπει να εκδίδεται και να παραλαμβάνεται σε οποιονδήποτε ηλεκτρονικό μορφότυπο, η επιλογή του οποίου αποφασίζεται από τον εκάστοτε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών. Συνηθισμένοι μορφότυποι περιλαμβάνουν τιμολόγια ως δομημένα μηνύματα (όπως XML) ή άλλα είδη ηλεκτρονικών μορφότυπων (π.χ. ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένο αρχείο PDF ή μια τηλεομοιοτυπία που λαμβάνεται σε ηλεκτρονική και όχι σε έντυπη μορφή).

Σημειώνεται ότι, όλα τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή δεν θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. μέσω λογιστικού λογισμικού ή μέσω λογισμικού επεξεργασίας κειμένου), τα οποία αποστέλλονται και λαμβάνονται σε έντυπη μορφή δεν είναι ηλεκτρονικά τιμολόγια. Από την άλλη πλευρά, τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε έντυπη μορφή, σαρώνονται, αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Είναι επίσης δυνατή, η αποστολή και λήψη των ηλεκτρονικών τιμολογίων σε έναν μορφότυπο και η μετατροπή τους σε άλλον στη συνέχεια.

Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο θεωρείται ότι εκδόθηκε όταν ο προμηθευτής ή ένα τρίτο μέρος που ενεργεί εκ μέρους του ή ο πελάτης, στην περίπτωση της αυτοτιμολόγησης, διαθέτει το τιμολόγιο ούτως ώστε να μπορεί να παραληφθεί από τον πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο μπορεί είτε να μεταβιβάζεται απευθείας στον πελάτη, π.χ. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενός ασφαλούς συνδέσμου, ή έμμεσα μέσω ενός ή περισσότερων παρόχων υπηρεσιών, ή να διατίθεται και να είναι προσβάσιμο για τον πελάτη μέσω διαδικτυακής πύλης ή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του ηλεκτρονικού τιμολογίου είναι η αποδοχή του από τον αποκτώντα τα αγαθά ή τον λήπτη των υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση χρήσης ηλεκτρονικών τιμολογίων αποτελεί ζήτημα που προκύπτει αποκλειστικά από τη συμφωνία μεταξύ των συναλλασσομένων, χωρίς να ορίζεται συγκεκριμένος τύπος αυτής (π.χ. γραπτή συμφωνία, επίσημη ή ανεπίσημη, προφορική, σιωπηρή συμφωνία κ.λπ.).

Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών οφείλουν να διασφαλίζουν την αυθεντικότητα της προέλευσης, την ακεραιότητα του περιεχομένου και την αναγνωσιμότητα των τιμολογίων που εκδίδουν ή λαμβάνουν ανεξάρτητα από την έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τους, για το χρονικό διάστημα μεταξύ της έκδοσης και της λήξης της περιόδου φύλαξής τους.

Όσον αφορά τη διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης, ο εκδότης πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι το τιμολόγιο εκδόθηκε πράγματι από τον ίδιο ή στο όνομά του και εκ μέρους του, ενώ ο λήπτης πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι το τιμολόγιο που ελήφθη προέρχεται από τον προμηθευτή ή τον εκδότη του τιμολογίου.

Αναφορικά με την ακεραιότητα του περιεχομένου, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών (εκδότης και λήπτης τιμολογίων), μπορούν και οι δύο, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα εκπληρώσουν την εν λόγω υποχρέωση, ή μπορούν να συμφωνήσουν από κοινού, για παράδειγμα, μέσω μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας, όπως είναι η EDI ή οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο.

Τέλος όσον αφορά την υποχρέωση αναγνωσιμότητας του τιμολογίου πρέπει να διασφαλίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι για το χρονικό διάστημα από την έκδοση μέχρι τη λήξη της περιόδου φύλαξης, το περιεχόμενο του τιμολογίου είναι ευανάγνωστο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, χωρίς να χρειάζεται υπερβολική εξέταση ή ερμηνεία, π.χ. μηνύματα EDI, XML και άλλα δομημένα μηνύματα στην αρχική τους μορφή δεν θεωρούνται αναγνώσιμα από τον ανθρώπινο παράγοντα, ενώ μετά από μια διαδικασία μετατροπής μπορεί να θεωρηθούν αναγνώσιμα.
Σημειώνεται ότι η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου μπορεί ενδεικτικά να διασφαλίζεται με τους εξής τρόπους:

• Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (Π.Δ. 150/2001 - ΦΕΚ Α' 125).

• Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI).

• Σήμανση με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης ( φορολογικοί μηχανισμοί) του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α'222).

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS